Сајт за проверу података о завршном испиту – www.upis.mpn.gov.rs

У четвртак 27. јун до 8 сати ће бити објављени званични извештаји  коначним резултатима завршног испита са детаљнијим подацима о броју бодова на основу којих ће се ученик рангирати – ови подаци ће бити доступни истог дана и на званичном сајту www.upis.mpn.gov.rs