Важно обавештење

Сви учитељи и наставници који ће имати мањак часова треба да обавесте о томе Манди Живковић до 16. маја 2019. у 12 часова. Наставници треба да наведу колики је мањак часова у ком одељењу.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Важно обавештење