ЧАСОВИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

Часови предметне наставе свих предмета организују се у четвртом разреду два пута у току школске године, односно једанпут у току полугодишта.

Већина часова предметне наставе у четвртом разреду за издвојена одељења реализована је на тај начин што су ученици из издвојених одељења организовано долазили у школе које ће похађати у петом разреду где су им држани часови предметне наставе.

Наставници који том приликом нису реализовали часове у другом полугодишту, потребно је да то учине до датума завршетка наставе (одласком у издвојена одељења). Часове за друго полугодиште је, наравно, потребно реализовати и у Чокоту и Новом Селу (уколико нису већ одржани).

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.    Casovi u 4. r.