Радно време руководства школе, стручних сарадника, службе рачуноводства и секретара школе

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Директор Чокот -издвојено одељење

пре подне

Чокот -издвојено одељење

пре подне

Чокот -издвојено одељење

пре подне

Чокот -издвојено одељење

пре подне

Чокот -издвојено одељење,

пре подне

Помоћник директора Чокот

пре подне

Ново Село  после подне Ново Село

пре подне

Ново Село

пре подне

Чокот

пре подне

Педагог Чокот

после подне

 

Ново Село

пре подне

Чокот

после подне

Чокот

пре подне

Ново Село

пре подне

Психолог Ново Село

после подне

Чокот

пре подне

Чокот

пре подне

Ново Село

после подне

Чокот

пре подне

Библиотекар 1 Чокот –

9.00-12.30

Чокот –

9.00-12.30

Чокот

9.00-12.30

Ново Село

9.00 -11.00 и 14.00 – 15.30

Чокот 9.00- 11.00

Ново  Село 11.00-15.30

Библиотекар 2 Чокот –

12.30- 16.00

Чокот –

12.30- 16.00

Чокот –

12.30- 16.00

Чокот –

11.00- 14.30

Чокот –

11.00-14.30

Секретар Радно време рачуноводства и секретара је увек пре подне од 7 и 30 до

14 и 30 осим у изузетним ситуацијама

Радно време директора, помоћника директора и ПП службе је:

 

– пре подне од 7 и 30 до 14 сати

– после подне од 12 и 30 до 19 сати.

 

 

Напомена: Постоји могућност да се распоред рада директора, помоћника директора и ПП службе промени, зависно од плана активности школе.

Директор, помоћник директора, педагог или психолог ће месечно обилазити по једно издвојено одељење.