Распоред звоњења

Педагошка организација – распоред рада по сменама

 

Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у односу на прошлогодишњи. Измене се односе само на школу у Мрамору, јер од ове школске године у старијим разредима, имамо једно одељење петог и једно шестог разреда. Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И НАСЕЉУ  ДЕВЕТИ МАЈ

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
10.15 – 11.00 16.15- 17.00
11.05- 11.50 17.05 – 17.50
11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

 

Смене се мењају на недељу дана. Школска година је почела тако да су пре подне кренули ученици 1, 4, 5. и 7. разреда, а после подне 2, 3, 6. и 8. разред.

 

У насељу « Девети мај « пре подне су кренули ученици чија одељења имају индекс два, у млађим разредима, 5. и 7, а после подне ученици са индексом један, 6. и 8. разред.

Смене се мењају на недељу дана.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

Пре подне По подне
08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
12.25- 13.00 17.25 – 18.00

 

Смене се мењају на недељу дана. Школска година је кренула тако што пре подне иду ученици 1. и 2. разреда а после подне ученици 3. и 4. разреда.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ  У ЛАЛИНЦУ

 

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 12.30 – 13.15
08.20 – 09.05 13.20 – 13.55
09.25 – 10.10 14.15 – 15.00
10.15 – 11.00 15.05 – 15.50
11.05- 11.50 16.55 – 17.40
11.55 – 12.40 17.45 – 18.30

 

 

Прве недеље су непарни разреди кренули пре подне а парни после подне у школу. Смене се мењају на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У КРУШЦУ

 

 

Пре подне По подне
08.00 – 08.45 12.30 – 13.15
08.50 – 09.35 13.20 – 14.05
09.55 – 10.40 14.25 – 15.10
10.45 – 11.30 15.15 – 16.00
11.35 – 12.20 16.05 – 16.50
12.25- 13.00 16.55 – 17.40

 

 

Прве недеље пре подне иду ученици комбинованог одељења 1. и 2. разреда и 4. разред, а 3. после подне,  друге недеље пре подне иду ученици комбинованог одељења 1. и 2. разреда и 3. разред.  Четврти разред иде после подне,  а треће недеље 3. и 4. разред иду пре подне а комбинација ученика 1. и 2. разреда после подне.

На даље ће се наставити са оваквим распоредом промена смена.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ  У МРАМОРУ

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
10.15 – 11.00 16.15- 17.00
11.05- 11.50 17.05 – 17.50
11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

У Мрамору ће ученици млађих разреда само 1. дана ићи у исту смену – обе комбинације пре подне а 5. и 6. разред после подне.

Од понедељка, 4. септембра усталиће се смене тако да ће млађи разреди ићи пре подне у школу, а 5. и 6. разред после подне.

Смене се мењају на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊИМА У МРАМОРСКОМ ПОТОКУ

 

Пре подне
08.15 – 09.00
09.05 – 09.50
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40- 13.25

 

Ученици у Мраморском Потоку иду само пре подне у школу.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊИМА У БУБЊУ

 

 

Пре подне
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25- 13.00

 

Ученици у Бубњу иду само пре подне у школу.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ГОРЊЕМ МЕЂУРОВУ

 

 

Пре подне По подне
07.30 – 08.15 12.15 – 13.00
08.20 – 09.05 13.05 – 13.50
09.25 – 10.10 14.10 – 14.55
10.15 – 11.00 15.00 – 15.45
11.05- 11.50 15.50 – 16.35
11.55 – 12.40 16.40 – 17.25

 

Првог дана сви ученици долазе пре подне у школу. Друге недеље пре подне ће ићи ученици 3. и 4. разреда, а после подне комбинација 1. и 2. разреда, а треће недеље пре подне иду ученици 4. разреда и комбинације 1. и 2. разреда, а после подне 3. разред.

На даље ће се наставити са оваквим распоредом промена смена.

 

Напомена: У случају хладнијег времена четвороразредне школе, где постоји могућност, ићи ће само пре подне у школу.

 

 

 

 

 

 

 Hits : 0