Чланови Тима за безбедност и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Сваки случај насиља, злостављања и занемаривања,  угрожавања безбедности ученика, које лично трпе или су његови сведоци, ученици  могу пријавити учитељу, одељенском старешини или неком од чланова Стручног  тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Соња Марковић Томић, социјални радник, председник тима

Миљан Бојанић, директор

Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора

Иван Митић, социјални радник

Манди Живковић, помоћник директора

Александар Радовановић, психолог

Славољуб Цветановић, учитељ

Невена Јоцић (8-2), ученица

Марија Младеновић, родитељ

 

Подтим за безбедност

Сузана Ристић – Чокот

Татјана Јовановић – Ново Село

Слађана Панић – Мрамор

Весна Јовановић – Д. Међурово

Весна Смиљковић – Лалинац

Драгана Салимовић – Крушце

Ивана Петковић – М. Поток

Милена Перић – Бубањ

Славица Вучковић – Г. МеђуровоHits : 0