Тестови и писмени задаци

Распоред писмених задатака, контролних и писмених вежби

Млађи разреди

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД Распоред писмених задатака

(уписује се редни број радне недеље)

Распоред писмених вежби контролних задатака и тестирања

 (уписује се редни број радне недеље)

IX X XI XII I II III IV V VI
СРПСКИ ЈЕЗИК I                     Након сваке обрађене целине
II                     Након сваке обрађене целине
III       1.     4.       Након сваке обрађене целине
IV   4.   2.       3. 2.   Након сваке обрађене целине
МАТЕМАТИКА I                     Након сваке обрађене целине
II                     Након сваке обрађене целине
III                     Након сваке обрађене целине
IV     2.   3.   3.   3.   Након сваке обрађене целине
СВЕТ ОКО НАС I                     Након сваке обрађене целине
II                     Након сваке обрађене целине
ПРИРОДА И ДРУШТВО III                     Након сваке обрађене целине
IV                     Након сваке обрађене целине
                        IX X XI XII I II III IV V VI
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III                       3. 3. 4.   4. 2. 2.   2.
IV                     3. 3.   2.     2. 2. 2.  

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

(уписује се редни број радне недеље)

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (уписује се редни број радне недеље)
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
V СРПСКИ ЈЕЗИК   1.   1.     1.   1.   3. 4. 1. 3.     4. 4.    
МАТЕМАТИКА   3.   2.     2.   2.   4.   3.   3,4.     3.   1.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     4.         4.     3. 3.     3.   2.     1.
ГЕОГРАФИЈА                       2. 4.     1.   1. 3.  
БИОЛОГИЈА                           4.   3. 3.   1. 2.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК             3.           3.           3.  
VI СРПСКИ ЈЕЗИК   1.   1.     1.   1.   4. 2. 3. 4. 2.     1. 4.  
МАТЕМАТИКА   3.   2.     2.   2.   3. 2. 2.   1,3.     3.   1.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     4.         4.     3. 3.   4. 4.   3.   3. 1.
ГЕОГРАФИЈА                     2. 1. 1.   3.   2. 2.    
БИОЛОГИЈА                             2.       4.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     3.         3.       4.         4.      
ФИЗИКА                       4.   2.     3. 4.   2.

Старији разреди

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
VII СРПСКИ ЈЕЗИК   1.   1.     1.   1.   3.   2. 3. 4.   4. 3. 4.  
МАТЕМАТИКА   3.   2.     2.   2.   4. 1. 2.   1.     3.   1.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     4.         4.     3. 3.     3.   2.   1.  
ГЕОГРАФИЈА                     2. 2. 3.   2.   3.   2.  
БИОЛОГИЈА                             2.         2.
ФИЗИКА                     2.   4.   3.   3.   3.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     3.         3.       4.         4.      
VIII СРПСКИ ЈЕЗИК   1.   1.     1.   1.   3.   4. 4. 2. 3 4.   2.  
МАТЕМАТИКА   3.   2.     2.   2.   3. 1.   1. 4. 2.   2.    
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     4.         4.     4. 3.   4. 4.   1.   3.  
ГЕОГРАФИЈА                     2. 3. 2.   3.   2.      
БИОЛОГИЈА                             3.       3.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     3.         3.       4.         4.      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hits : 0