Радно време

Радно време руководства и стручне службе

 

понедељак уторак среда четвртак петак
Миљан Бојанић, директор место Чокот/ издв. одељење Чокот / издв. одељење Чокот / издв. одељење Чокот / издв. одељење Чокот / издв. одељење
време пре подне пре подне пре подне пре подне пре подне
Манди Живковић, помоћник директора место Чокот Ново Село Чокот Ново Село Чокот
време пре подне међусмена пре подне међусмена пре подне
Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора место Чокот Чокот Ново Село Ново Село Чокот
време пре подне после подне после подне пре подне пре подне
Јелена Јовановић, педагог место / Чокот Чокот / Ново Село
време / међусмена међусмена / пре подне
Александар Радовановић, психолог место Ново Село Чокот Ново Село Чокот Ново Село
време после подне пре подне пре подне после подне после подне
Соња Марковић Томић, социјални радник место Мрамор – Ново Село Мрамор- Ново Село Мрамор-Ново Село Мрамор- Ново Село Чокот
А пре подне пре подне пре подне пре подне после подне
Б после подне после подне после подне после подне
Иван Митић, социјални радник место Чокот / Чокот Чокот /
време после подне / после подне пре подне /
Напомена: Распоред рада директора, помоћника директора и стручне  службе приказан  у табели је оквиран јер ће током недеље руководство школе и стручни сарадници обилазити и остала издвојена одељења, што ће се планирати на недељном нивоу. Такође, распоред рада може се променити и у зависности од плана активности у школи.

 

 РАДНО ВРЕМЕ БИЛИОТЕКЕ

 

ЧОКОТ

ДАН ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКАР
ПОНЕДЕЉАК 9 – 12,30 Цонка Стефановић
УТОРАК 9 – 12,30 Цонка Стефановић
СРЕДА 9 – 15,30 Цонка Стефановић (9 – 12.30)

Миле Пенков (9 – 15.30)

ЧЕТВРТАК 9 – 12,30 Цонка Стефановић
ПЕТАК 9 – 12,30 Цонка Стефановић

 

 

  варијанта распореда ДЕВЕТИ МАЈ МРАМОР БИБЛИОТЕКАР
ПОНЕДЕЉАК А и Б 9 – 15,30 / Миле Пенков
УТОРАК А 11,30 – 15,30 9 – 11
Б 9 – 12,30 13 – 15,30
СРЕДА / / /
ЧЕТВРТАК А 11,30 – 15,30 9 – 11
Б 9 – 12,30 13 – 15,30
ПЕТАК А и Б 9 – 13,30 /

 

Радно време РАЧУНОВОДСТВА и СЕКРЕТАРА  је увек пре подне од 7 и 30 до 14 и 30 осим у изузетним ситуацијама.

 

 Hits : 0